Naar de inhoud

Fiscale staatssteun voor mkb is overbodig

Een proefballonnetje vorige week: MKB-Nederland zou graag zien dat particulieren belastingvriendelijk geld kunnen steken in het midden- en kleinbedrijf. Dat klinkt sympathiek, maar dergelijke staatssteun is veel te algemeen ingestoken.

Opmerkelijk genoeg is de oproep van de ondernemersorganisatie te vinden op de website van de rijksoverheid. In een nieuwsbericht mag voorzitter Michaël van Straalen van de lobbyclub reageren op de nieuwste plannen van minister Kamp van Economische Zaken voor de financiering van het mkb. De minister heeft hier ‘goed en actief op ingespeeld’, waarvoor ‘veel waardering’ namens de ondernemers.

Een positieve noot om mee te beginnen, dat kon natuurlijk niet missen op de spreekbuis van de bewindsman. Tegelijk weten we dat gebrek aan financiering al sinds de financiële crisis als een groot knelpunt door het mkb wordt ervaren. Banken zouden huiverig zijn om krediet te verstrekken, bijvoorbeeld omdat de kosten te hoog zijn bij kleine leningen. Het beleid dat de minister daar tot dusver tegenover zet, blijkt maar mondjesmaat te werken. Zo valt het gebruik van een garantiefonds van 500 miljoen euro voor zogenaamde achtergestelde leningen – die in de boeken tellen als eigen vermogen – zwaar tegen.

Kritische noten genoeg dus voor MKB-Nederland. Na zijn complimenten zegt Van Straalen het volgende in het bericht: ‘Versterking van het eigen vermogen is en blijft van belang om ondernemers weerbaarder te maken en hun kans op succes bij de bank te vergroten. We zouden dan ook graag zien dat particulieren via een fiscale regeling worden gestimuleerd om te investeren in het mkb.’ Dit is ten eerste kritiek op het falende fonds van de minister, en ten tweede pitcht…