Fiscale verzamelwet 2010


Wet BRV

In de fiscale verzamelwet 2010 is voorgesteld om art. 2, lid 2 Wet BRV aan te passen door na de derde volzin toe te voegen: ‘Onder de verkrijging van de economische eigendom van onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen wordt mede verstaan de verkrijging van een samenstel van rechten en verplichtingen dat een belang als hiervoor bedoeld vertegenwoordigd bij een bestanddeel van een onroerende zaak dat zelfstandig aan een recht kan worden onderworpen.’

Hiermee wordt beoogd de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 11 december 2009 (Hoge Raad 11 december 2009, nr 08/05312, LJN BK1045) te repareren. In dat arrest heeft de Hoge Raad namelijk geoordeeld dat de verkrijging in economische eigendom van een bestanddeel (opstal) van een onroerende zaak, waarvoor geen beperkt recht (recht van opstal) is gevestigd, niet belast is met overdrachtsbelasting.

Verder lezen
Terug naar overzicht