Fiscus krijgt 'langere arm' bij uitwisseling informatie met Jersey (2008.01.3002)


Recentelijk is een nieuw verdrag in werking getreden met Jersey op het terrein van de uitwisseling van informatie. Eerder zijn dergelijke verdragen gesloten met de nabijgelegen jurisdicties Isle of Man en Jersey. De auteur gaat in op de verhouding tot het internationale (fiscale) verdragsrecht en voor de rechtspositie van de belastingplichtige over wie in Jersey door de Nederlandse fiscus informatie wordt verzameld. Het nieuwe van het verdrag is met name dat informatie die tot nu toe op Jersey niet toegankelijk was voor de Nederlandse Belastingdienst thans wel mogelijk is. …

Verder lezen