Flexibel keuzetestament onder het nieuwe erfrecht (deel 1) (2002.46.3257)


Een testament dat flexibel is ingekleed kan uitstekend als middel dienen voor estate planning. Er kan optimaal worden ingespeeld op de dan geldende situatie door definitieve keuzes met betrekking tot de verdeling van een nalatenschap uit te stellen tot het moment van overlijden. Auteur gaat nader in op de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van dergelijke testamentvarianten na 1 januari 2003. In het huidig erfrecht kan de erflater middels een ouderlijke boedelverdeling bijvoorbeeld het ondernemingsvermogen aan een kind toedelen en de woning aan de langstlevende echtgenoot, onder toekenning van onderbedelingsvorderingen aan…

Verder lezen