Flitsscheiding: storm in een glas water (2001.51.2374)


Gevolg van de Wet openstelling huwelijk (op 1 april 2001 in werking getreden) is dat gehuwden via een omweg zonder tussenkomst van de rechter op korte termijn kunnen scheiden (zie Notafax 2001, 203; ND 01.31.2235). Ingegaan wordt op de wettelijke regeling, de omzetting en beëindiging. De door de auteur genoemde ‘sluiproute’ van scheiding door omzetting van het huwelijk naar een geregistreerd partnerschap en beëindiging van dat partnerschap loopt eigenlijk parallel met de beëindigingsprocedure van een huwelijk via een gemeenschappelijk verzoekschrift tot…

Verder lezen