Fonds dat militaire slachtoffers en hun nabestaanden financiële steun verleent, heeft recht op anbi-status


Samenvatting

Belanghebbende, de rechtsopvolger van een fonds dat als rechtspersoon is verdwenen na de fusie (van kracht geworden op 12 december 2008) met een stichting, heeft op 17 juni 2008 de aanvraag gedaan om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 als algemeen nut beogende instelling (anbi) te worden aangemerkt. Het doel van de werkzaamheden van het fonds was het verlenen van financiële steun aan Nederlandse militaire oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Volgens de statuten werd deze hulp verleend aan leden van de bond D, hun echtgenoten en/of kinderen, en daarom heeft belanghebbende naar de mening van de inspecteur geen recht op de anbi-status. Belanghebbende stelt dat de genoemde passage uit de statuten alleen was opgenomen om te kunnen vaststellen dat de aanvrager tot de doelgroep van het fonds behoorde. Daarnaast heeft zij ter zitting onweersproken verklaard dat ook aan niet-leden uitkeringen werden gedaan, mits zij tot de doelgroep behoorden. Op basis hiervan stelt de rechtbank vast dat de werkzaamheden van het fonds erop waren gericht te voorkomen dat een bepaalde groep personen, of personen binnen die groep, sociaal in een minderwaardige positie zouden komen te verkeren en op het bevorderen van het maatschappelijk functioneren en welzijn van die groep binnen de samenleving. Het fonds was daarom een charitatieve instelling die met haar werkzaamheden een algemeen belang diende. Weliswaar richtte het fonds zich slechts op Nederlandse militaire oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden, maar deze doelgroep was niet zó beperkt dat moet worden geoordeeld dat slechts het particuliere belang van deze groep werd gediend. Nu ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan, heeft belanghebbende het recht om als anbi aangemerkt te…

Verder lezen
Terug naar overzicht