Forfaitaire waarde verhuurde woning wijkt niet in betekenende mate af van werkelijke waarde (2016.09.3002)


Op grond van art. 5.20 lid 3 Wet IB 2001 geldt voor verhuurde woningen dat zij voor de heffing in box 3 worden gesteld op de WOZ-waarde, welke waarde wordt gecorrigeerd met de zogenoemde leegwaarderatio (art. 17a UBIB 2001). De Hoge Raad heeft op 3 april 2015 geoordeeld dat een dergelijke forfaitaire regeling aanvaardbaar is, tenzij in een concreet geval komt vast te staan dat de daaruit voortvloeiende waarde in betekenende mate, dat wil zeggen 10% of meer, hoger is dan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht