Formele kwesties in opheffingsgeding


ESTG vordert primair de opheffing van de gelegde beslagen. Subsidiair vordert zij de gedeeltelijke opheffing van het conservatoire derdenbeslag alsmede gehele opheffing van het op haar inventaris gelede beslag. De formele bezwaren van ESTG treffen geen doel. Het beslag wordt evenwel opgeheven omdat er zekerheid is aangeboden.

Nederlandse rechter?
Aangezien Zahit gevestigd is in Turkije, dient eerst onderzocht te worden of de Nederlandse rechter ten aanzien van het onderhavige geschil rechtsmacht toekomt.
Er zijn geen verdragen of verordeningen van toepassing op grond waarvan de rechtsmacht moet worden beoordeeld…

Verder lezen
Terug naar overzicht