Foutenleer na staking van de onderneming (1998.40.3924)


Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad (ND 98.21.3778) gaat Aardema in op de toepassing van de foutenleer ingeval de onderneming eerder blijkt te zijn gestaakt.

Wanneer een ondernemer zijn onderneming, bestaande uit onroerende zaken, inventaris en goodwill gaat verhuren, verandert er fiscaal gezien voorlopig niets. Zodra de inventaris en goodwill volledig zijn verdwenen, moet de onderneming echter als gestaakt worden beschouwd. De verhuurde onroerende zaak moet dan worden overgebracht naar het privé-vermogen. De praktijk leert dat…

Verder lezen