Fracken naar aardgas geen probleem


Het Staatstoezicht op de Mijnen ziet geen bezwaren tegen 'fracking' bij gaswinning. Dat is de conclusie van een onderzoek van de toezichthouder dat minister Kamp naar Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bij fracking worden water en chemicaliën onder hoge druk in de bodem gepompt om de laatste resten gas uit een gasveld te kunnen winnen.

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft onderzoek gedaan naar alle 338 'fracks' sinds de jaren vijftig. "Voor zover bekend zijn er geen nadelige gevolgen geweest voor mens en milieu", schrijft de toezichthouder…

Verder lezen
Terug naar overzicht