Fraus legis in Europees perspectief (2006.51.3422)


Op 21 februari 2006 heeft het HvJ EG arrest gewezen in zaak C-255/02 (Halifax plc). Het HvJ EG oordeelt in dit arrest in de eerste plaats dat ook een enkel op belastingbesparing gerichte handeling in beginsel een economische activiteit vormt. Verder oordeelt het HvJ EG dat een belastingplichtige het recht heeft om een activiteit zodanig te structureren dat de omvang van de belastingschuld beperkt blijft. Uit het arrest blijkt dat bij de interpretatie en toepassing van de Zesde BTW-richtlijn rekening moet worden gehouden met doel…

Verder lezen