Functie reinwaterkelder niet gewijzigd, dus geen vervaardiging nieuwe onroerende zaak


Samenvatting

In het kader van een herontwikkelingsproject is een reinwaterkelder inclusief pompstation en ondergrond omgebouwd tot kinderdagverblijf en sportcomplex. Voordat het sportcomplex is gebouwd, heeft belanghebbende het na de werkzaamheden resterende deel van de reinwaterkelder, een kale betonnen bak, zonder omzetbelasting geleverd aan H bv en mevrouw K. Ter zake van de ontwikkeling van het pompstation tot het kinderdagverblijf heeft de inspecteur aan het samenwerkingsverband waaraan belanghebbende deelnam een naheffingsaanslag opgelegd vanwege de verschuldigde integratieheffing. Hierbij is rekening gehouden met een bepaald bedrag aan aftrekbare voorbelasting. Hiertegen is geen bezwaar gemaakt. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de inspecteur nog een naheffingsaanslag opgelegd, omdat belanghebbende geen recht zou hebben op aftrek van de overige voorbelasting. De levering van de reinwaterkelder met bijbehorend perceel zou een vrijgestelde btw-levering betreffen. Allereerst stelt belanghebbende dat bijna alle in aftrek gebrachte voorbelasting ziet op de ontwikkeling van het kinderdagverblijf. Deze beroepsgrond faalt. De naheffingsaanslag opgelegd vanwege de ontwikkeling van het kinderdagverblijf, waarin al rekening is gehouden met de daaraan toe te rekenen aftrekbare voorbelasting, is immers al onherroepelijk vast komen te staan. Voorts stelt belanghebbende dat door haar werkzaamheden de functie van de reinwaterkelder is gewijzigd, en zij derhalve een nieuw gebouw heeft geleverd. Vast staat echter dat belanghebbende alleen sloop- en stripwerkzaamheden heeft uitgevoerd, wat sinds 11 juli 1997 niet kan worden aangemerkt als een verbouwing. Slechts door verbouwing kan sindsdien een nieuw gebouw vervaardigd worden (HR 15 september 1993, nr. 28.979).

(Beroep ongegrond.)

Commentaar

Waar de rechtbank al meteen de diepte in gaat, struikel ik in deze uitspraak al bij wie de belastingplichtige is. …

Verder lezen
Terug naar overzicht