Functiewijziging nog geen vervaardiging van nieuw goed


Wet OB 1968 (oud)

A-G van Hilten heeft op 3 mei 2010 geconcludeerd in een zaak waarbij de verbouwing van een woon-winkelpand tot een kinderdagverblijf door Hof Den Bosch was aangemerkt als vervaardiging van een nieuw goed, waardoor integratieheffing ex art. 3, lid 1, onderdeel h, Wet OB 1968 (oud) was verschuldigd. Volgens de advocaat-generaal volgt uit HvJ EG 14 mei 1985, BNB 1985/335 en HvJ EG 1 juni 2006, V-N 2006/42 dat voor de vraag of voor de btw een vervaardiging van een nieuw goed heeft plaatsgevonden primair naar de uiterlijke wijzigingen die het gebouw heeft ondergaan gekeken moet worden. Nu in casu geen uiterlijke wijziging heeft plaatsgevonden, is geen sprake van vervaardigen. Het is eenzelfde goed dat een nieuwe functie heeft gekregen. Pas als is geconstateerd dat een uiterlijke wijziging heeft plaatsgevonden, komt de toetsing van de functie aan de orde.

[A-G 3 mei 2010, nr 08/01021, LJN BM6681]

Verder lezen
Terug naar overzicht