A-G: enkele sloopwerkzaamheden kunnen reeds leiden tot artikel 15.1a WBR


X verwerft een oud winkelcentrum met het oogmerk dit zodanig te verbouwen dat er een 'nieuw' gebouw ontstaat in de zin van artikel 11.1.a.1 Wet OB. Vóór de levering hebben interne sloopwerkzaamheden plaatsgevonden. De vraag is of de levering van rechtswege is belast met omzetbelasting zodat X recht heeft op de vrijstelling van overdrachtsbelasting van artikel 15.1.a WBR. Het Hof heeft deze vraag ontkennend beantwoord (Notafax 2008, nr 160). Thans geeft Advocaat-Generaal Van Hilten in…

Verder lezen
Terug naar overzicht