G-grond wegens verstoorde arbeidsverhoudingen

Voor een ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding is vereist dat de verhouding zodanig is verstoord dat van werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (art. 7:669 lid 3 sub g BW). De arbeidsrelatie moet ernstig en duurzaam zijn verstoord en herstel niet mogelijk. Werknemer heeft in principe recht op een transitievergoeding. De vraag wie schuld heeft aan de verstoorde arbeidsverhouding is voor de ontbinding zelf niet relevant, wel voor het toekennen van een billijke vergoeding. Het creëren van een verstoorde arbeidsrelatie door werkgever waardoor een onthoudbare situatie ontstaat, wordt de ‘Asscher-escape’ genoemd.

Uitgelicht

Toelaten tot leveren tegenbewijs (Werknemer/Stichting Certe Laboratorium voor Infectieziekten)
Werkgever heeft aan zijn ontbindingsverzoek ten grondslag gelegd dat de communicatieve vaardigheden en het samenwerkingsvermogen van werknemer tekortschieten. Werknemer moet worden toegelaten tot levering van tegenbewijs dat tot een ander oordeel kan leiden over de…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Opzegverboden

Billijke vergoedingen

D-grond disfunctioneren

Herplaatsing

Scholing

Opzegtermijnen

E-grond - ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer

Transitievergoeding

Ontbinding door werknemer

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Hoger beroep en cassatie

Verder lezen
Terug naar overzicht