A-G HvJ EG: verkoop aandelen door moeiende holding economische activiteit


Samenvatting

De Zweedse rechter stelde een viertal prejudiciële vragen over de verkoop van aandelen door een moeiende holding.

  1. Is de verkoop van de aandelen een economische handeling die binnen de werkingssfeer van de Btw-richtlijn valt.

  2. Zo ja, valt deze handeling onder een vrijstelling.

  3. Bestaat er recht op aftrek van de voorbelasting.

  4. Is van belang dat de aandelen in etappes worden verkocht.

A-G Mengozzi stelt voor de vragen als volgt te beantwoorden:

  • De verkoop van de aandelen door een moeiende moedermaatschappij moet als een economische activiteit worden aangemerkt.

  • De verkoop van deze aandelen valt onder de vrijstelling van art. 135, lid 1, sub f Btw-richtlijn.

  • De btw op diensten ten behoeve van de verkoop van deze aandelen zijn niet aftrekbaar.

  • Het is niet van belang dat de verkoop van deze aandelen in verschillende fasen plaatsvindt.

Feiten

13. De vennootschap op aandelen SKF is de moedervennootschap van een industriële groep met activiteiten in verschillende landen. SKF mengt zich actief in het beheer van haar dochtermaatschappijen en levert hun tegen betaling diensten op het vlak van beheer, administratie en marketing. De diensten worden aan de dochtermaatschappijen gefactureerd en SKF is hierover btw-plichtig.

14. SKF is voornemens de groep te herstructureren en wil in dit kader de activiteiten van een 100%dochtermaatschappij (hierna: 'dochtermaatschappij') afstoten door alle aandelen hierin te verkopen. Voorts zal SKF overgaan tot de verkoop van haar deelneming van 26,5% in een andere vennootschap (hierna: 'verbonden onderneming'), die vroeger een 100%dochtermaatschappij van SKF was en waarvoor SKF eveneens als moedermaatschappij met btw belaste diensten…

Verder lezen
Terug naar overzicht