A-G HvJ EU: de wettelijke regeling van de EU die de bonussen van bankiers begrenst tot een bepaald percentage van hun basisloon, is geldig


Naar aanleiding van de wereldwijde financiële crisis in 2008 heeft de Europese Unie een brede waaier aan maatregelen genomen om de regulering en de stabiliteit van de financiële instellingen van de Unie te verbeteren. Tijdens de besprekingen die tot die maatregelen hebben geleid, werd ervan uitgegaan dat de organisatie van het bezoldigingsstelsel binnen die instellingen in grote mate heeft bijgedragen tot de crisis. Vaak waren de bonussen immers hoog in verhouding tot de salarissen, wat de werknemers ertoe aanzette buitensporige risico’s te nemen om aldus mee te kunnen delen…

Verder lezen
Terug naar overzicht