A-G: integratieheffing over grondwaarde is niet in strijd met BTW-richtlijn


Op 26 juni 2009 heeft Hof Den Haag geoordeeld dat de in artikel 3.1.h Wet OB opgenomen zinsnede “met in het eigen bedrijf vervaardigde goederen worden gelijkgesteld goederen welke in opdracht zijn vervaardigd onder terbeschikkingstelling van stoffen, waaronder grond is begrepen” [zie thans artikel 3 lid 9 Wet OB] in strijd is met het bepaalde in de Zesde richtlijn en daarom buiten toepassing moet blijven (zie Notafax 2009, nr 153).

Advocaat-Generaal Van Hilten heeft thans in haar conclusie aangegeven het niet eens…

Verder lezen
Terug naar overzicht