A-G: vrijstelling van artikel 15.1.q WBR is niet beperkt door Uitvoeringsbesluit


In Notafax 2005, nr 107 is een uitspraak van Hof Amsterdam besproken over toepassing van de landbouwvrijstelling als bedoeld in artikel 15.1.q WBR. In de betreffende casus hadden twee landbouwers een aantal landerijen onder voorbehoud van een pachtrecht overgedragen aan een moeder en een dochter (die vruchtgebruiker respectievelijk bloot-eigenaar werden). Hierdoor werd het voor de verkopers financieel mogelijk om hun landbouwbedrijf te splitsen.

Volgens het Hof is de overdracht niet vrijgesteld van overdrachtsbelasting omdat de verkrijgers de landerijen niet zelf bedrijfsmatig exploiteren in de…

Verder lezen