Gastouder is ondernemer omdat zij voldoende zelfstandig haar werkzaamheden verricht


Samenvatting

Belanghebbende heeft vanaf 2007 inkomsten uit werkzaamheden als gasthouder in haar aangifte inkomstenbelasting aangegeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Belanghebbende heeft in 2015 verzocht om ambtshalve vermindering van aanslagen omdat zij meent dat de inkomsten moeten worden aangemerkt als winst uit onderneming. Zij verzoekt daarom om toepassing van de MKB-vrijstelling, de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de inkomsten moeten worden aangemerkt als winst uit onderneming. Daartoe heeft het hof overwogen dat de werkzaamheden van belanghebbende voldoen aan de eisen van duurzaamheid, omvang, beschikbare tijd en het aantal opdrachtgevers. Ook meent het hof dat belanghebbende debiteurenrisico loopt omdat, als de vraagouders niet betalen, belanghebbende geen betaling voor haar werkzaamheden ontvangt. Ook loopt belanghebbende inkomensrisico omdat zij bij ziekte, vakantie en afwezigheid anderszins geen inkomen heeft en loopt zij risico op omzetverlies als de vraagouders de overeenkomst opzeggen en zij zelf, al dan niet met hulp van een gastouderbureau, nieuwe vraagouders moet zoeken. Belanghebbende is aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat tijdens de door haar verzorgde opvang. Dat dit zich niet daadwerkelijk heeft voorgedaan is, anders dan de rechtbank meent, niet van belang. Dat belanghebbende relatief weinig investeringen heeft gedaan is inherent aan het soort opvang dat zij levert op het adres van de vraagouder en doet niet af aan haar ondernemerschap. Met betrekking tot de zelfstandigheid van belanghebbende die volgens de inspecteur wordt begrensd door de overeenkomst met het gastouderbureau en de bepalingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen acht het hof het echter niet aannemelijk dat belanghebbende als gastouder feitelijk is onderworpen aan strakke regels, controle en toezicht van het gastouderbureau. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht