Geautomatiseerde voorlopige aanslagen


Samenvatting

Verzoekster ontving van de Belastingdienst binnen zeven maanden voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2006, 2007 en 2008, waarvan de laatste twee werden opgelegd in het desbetreffende belastingjaar. De reden daarvoor was dat verzoekster in aanmerking kwam voor zogeheten automatische voorlopige aanslagen. Verzoekster kwam daar pas achter nadat zij ging corresponderen met de Nationale ombudsman en de Belastingdienst. Verzoekster klaagt er over dat de Belastingdienst haar destijds niet over de desbetreffende werkwijze heeft geïnformeerd.

Het Ministerie van Financiën bracht naar voren dat op de desbetreffende aanslagen is vermeld dat zij zijn opgelegd op basis van een schatting van het inkomen of naar aanleiding van aangiftes over eerdere belastingjaren.

De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst de belastingplichtigen daarmee niet de informatie geeft die, vanuit het perspectief van de burger bezien, noodzakelijk is. Omdat een uitleg over de desbetreffende werkwijze ontbreekt, kunnen zich misverstanden voordoen. Verder kunnen de belastingplichtigen uit de informatie die de Belastingdienst geeft niet opmaken dat zij voortaan in het begin van elk jaar een voorlopige aanslag kunnen verwachten.

De Nationale ombudsman neemt er met instemming kennis van dat het Ministerie van Financiën naar aanleiding van de klacht de informatie over voorlopige aanslagen op de website heeft verbeterd en dat het ministerie gaat onderzoeken of belastingplichtigen kunnen worden geïnformeerd op het moment dat zij voor het eerst een aangiftebiljet ontvangen.

De Nationale ombudsman geeft de minister van Financiën in overweging om tevens te onderzoeken hoe de Belastingdienst belastingplichtigen, op eigen initiatief, op het moment dat zij voor de eerste maal te maken krijgen met een voorlopige aanslag die wordt opgelegd in het desbetreffende belastingjaar, op een afdoende wijze over de werkwijze inzake die aanslagen kan…

Verder lezen
Terug naar overzicht