Gebreken vallen onder het exoneratiebeding, dat niet alleen was beperkt tot scheve muren


K heeft van V een huis gekocht en stelt V aansprakelijk voor een gebrekkige fundering, die non-conformiteit zou opleveren. De vraag in deze procedure is of K tijdig heeft geklaagd over de non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:23 BW.

Op K rust de bewijslast ter zake van het door hem gestelde tijdstip van kennisname van het rapport waaruit blijkt dat en of de gebrekkige fundering non-conformiteit oplevert. Uitgangspunt is dat K mocht verwachten dat de fundering voor normaal gebruik geschikt was. V…

Verder lezen
Terug naar overzicht