Gebrekkige kennisgeving en terinzagelegging, ABRvS 5 augustus 2015, zaaknummer 201409869/1/A1


De rechtbank heeft onweersproken overwogen dat de wijze waarop het college kennis heeft gegeven van het ontwerp van de ontheffing voor het bouwplan met dakkapel en van de terinzagelegging ervan niet voldoet aan het bepaalde in art. 3:12 Awb. Belanghebbende is door de gebrekkige kennisgeving niet benadeeld, nu hij heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen realisering van de dakkapel. De rechtbank heeft de gebrekkige kennisgeving en terinzagelegging evenwel terecht niet met toepassing van art. 6:22 Awb gepasseerd, aangezien niet op voorhand duidelijk is dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht