Gebruik meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter


De IGZ heeft op 7 juli een onderzoek gepubliceerd over de naleving van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Op grond van de WKKGZ moeten alle aanbieders van zorg deze meldcode vaststellen. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek van de inspectie is dat alle veldpartijen een stevige inhaalslag moeten maken in het professioneler en effectiever omgaan met de problematiek kindermishandeling en huiselijk geweld. Het onderzoek door de inspectie is in alle sectoren uitgevoerd, variërend van huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, mondzorg en ouderenzorg. 

De…

Verder lezen
Terug naar overzicht