Gebruikelijk loon (2001.06.3051)


A.b.-houders die arbeid verrichten voor hun eigen BV worden geconfronteerd met de fictiefloonregeling van art. 12a Wet LB. In beginsel wordt een loon in aanmerking genomen van de WAZ-norm van ƒ 84.000, tenzij de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat een lager loon gebruikelijk is.

In de onderhavige procedure stelde belanghebbende dat een loon van ƒ 63.000 gebruikelijk was. Hij zette daarbij de gemiddelde voor diverse functies geldende lonen in de branche af tegen de gemiddelde lonen voor alle…

Verder lezen