Gecertificeerde BV moet dividend uitkeren zodat executeur schuld kan voldoen


X is executeur in een nalatenschap waartoe onder meer 99% van de certificaten in een BV behoort. Een algemeen nut beogende instelling is enig erfgenaam terwijl familieleden van de erflater zijn benoemd tot bestuurders van de stichting en de BV. De Belastingdienst heeft aan de erflater een aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Omdat tot de nalatenschap onvoldoende liquide middelen behoren, is X een kortgedingprocedure gestart tegen de stichting administratiekantoor en de BV zodat er voldoende dividend wordt uitgekeerd om de belastingschuld te voldoen. De stichting en de BV weigeren hun medewerking…

Verder lezen