Gedragingen vijftienjarige wel degelijk ‘ontuchtige handelingen’ als bedoeld in artikel 245 Sr


Tegen de achtergrond van het belang dat artikel 245 Sr beoogt te beschermen en in het licht van hetgeen door het hof is vastgesteld, oordeelt de Hoge Raad dat het oordeel van het hof dat de seksuele handelingen ‘ontuchtige handelingen’ als bedoeld in artikel 245 Sr zijn, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het ook niet onbegrijpelijk is.

De feiten
X is geboren in 1997. Hij wordt ervan verdacht dat hij van 1 november 2012 tot en met 31 maart 2013 in Rotterdam ontuchtige handelingen heeft gepleegd…

Verder lezen
Terug naar overzicht