Gedragscode Integriteit Rijk 2015 gepubliceerd


Bij brief van 24 september jl. heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst de Gedragscode Integriteit Rijk aan de Tweede Kamer aangeboden. De Gedragscode is een geactualiseerde versie van de Modelgedragscode Integriteit sector Rijk uit 2006, die destijds de ‘toetssteen’ voor de ministeries en rijksdiensten vormde bij het opstellen van hun eigen integriteitscodes.

Omdat de samenleving sinds 2006 is veranderd, evenals het krachtenveld waarin rijksambtenaren opereren, en er de afgelopen jaren incidenten waren, die ook in de Kamer aan de orde zijn geweest, is er…

Verder lezen
Terug naar overzicht