Gedragscode voor deskundigen Civiel en Bestuur


De Rechtspraak heeft een gedragscode opgesteld voor de deskundige die op verzoek van de rechter rapporteert in een bestuursrechtelijke of een civielrechtelijke zaak.

De gedragscode stelt eisen aan de deskundigheid en de persoon van de deskundige. Zo moet deze voldoen aan de vijf kernwaarden: onafhankelijkheid, onpartijdigheid, zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en integriteit. 

De gedragscode is geënt op die van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD). Dit omdat wordt beoogd op termijn te komen tot één universele gedragscode voor gerechtelijk deskundigen.
 
Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht