Gedwongen overname van aandelen (1998.23.2726)


Bespreking van de uitspraken van de Rechtbank Den Bosch van 10 mei 1996 en het Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) van 20 november 1997, handelend over de toepasselijkheid van art. 2:343 BW. In dit artikel is bepaald dat de aandeelhouder, die door gedragingen van mede-aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap niet meer in redelijkheid van hem kan worden gevergd, van de mede-aandeelhouders kan vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen.

In de onderhavige casus zijn…

Verder lezen