Geen '1624 BW'-bedrijfsruimte: indeplaatsstelling afgewezen (2004.20.2105)


A huurt een bedrijfspand van verhuurder B voor de uitoefening van een zonnecentrum. A wil zijn bedrijf overdragen aan een derde en vordert indeplaatsstelling van die derde als huurder. B weigert aan de wisseling van huurder mee te werken, stellende dat geen sprake is van een 1624-bedrijfsruimte, op grond waarvan de vordering van A zou moeten stranden.

Een comparitie van partijen wordt gelast om duidelijkheid te verkrijgen omtrent de activiteiten van A, een en ander om vast te stellen of in casu sprake is van ‘1624…

Verder lezen
Terug naar overzicht