Geen aansprakelijkheid boedelnotaris (2012.41.2007)


Erflater (E), overleden op 15 februari 1991, had bij testament C benoemd tot executeur testamentair en N tot boedelnotaris. In april 1991 is met de erfgenamen, waaronder de zoon van erflater (A), afgesproken dat N zou onderzoeken of E bankrekeningen in Luxemburg had. Na informatie ingewonnen te hebben hoe gegevens op te vragen van Luxemburgse banken, schrijft N eind 1992 alle banken in Luxemburg aan. In januari 1993 wordt bericht dat E bankrekeningen hield in Luxemburg, maar dat deze in mei 1991 waren leeggehaald…

Verder lezen
Terug naar overzicht