Geen advocaat, dus niet ontvankelijk: dat is geen schending van artikel 6 EVRM of Grondwet


De man heeft een beroepschrift zelf ondertekend. Nadat hij hierop door de griffie was gewezen heeft hij niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om alsnog een advocaat het beroepschrift te laten indienen. De man meent dat hij toch ontvankelijk is. Hij beroept zich daarbij op de artikelen 5, 17 en 18 van de Grondwet, artikel 6 lid 3c van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts zou een niet-ontvankelijkverklaring van zijn verzoek…

Verder lezen
Terug naar overzicht