Geen aftrek levensonderhoud na overdracht ouders - kinderen


In 1983 verkopen de ouders hun eigen woning aan de zoon voor de waarde in bewoonde staat. Ouders en zoon sluiten vervolgens een huurovereenkomst waarin een huur wordt vastgesteld die aanzienlijk lager is dan de economische huurwaarde van de woning.

In 1989 verlaten de ouders de woning en betrekken zij een bejaardenwoning. De zoon wil de door hem betaalde verhuiskosten alsmede het gedeelte van de huur van de bejaardenwoning dat voor zijn rekening is gekomen, aftrekken van zijn belastbaar inkomen als uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van zijn ouders. …

Verder lezen