Geen aftrek overlijdenskosten van moeder met wie werd samengewoond (2005.31.3088)


Belanghebbende voerde een huishouden met haar moeder, die in juni 2002 overleed. In de aangifte inkomstenbelasting 2002 voerde belanghebbende buitengewone uitgaven wegens ziekte op. Daarin waren ook de kosten in verband met overlijden van de moeder opgenomen. De inspecteur corrigeerde de aftrek wegens overlijdenskosten omdat belanghebbende niet voor een fiscaal partnerschap met haar moeder had gekozen.

Het hof Amsterdam (17 mei 2005, nr. 04/03936) was het eens met de inspecteur. De kosten konden bij belanghebbende slechts in aftrek komen als er sprake was…

Verder lezen
Terug naar overzicht