Geen aftrek voor jegens maat-BV verleende prestaties (2003.13.3378)


X is een maatschap van advocaten en notarissen. De maten participeren via persoonlijke BV’s of holdings. In 1994 is een van de maten/natuurlijke personen overgegaan tot oprichting van een maat-BV. In de jaren 1995 tot en met 1998 is zijn voorbeeld door bijna alle maten gevolgd. Ter zake van de oprichting en advisering van die BV’s en houdstermaatschappijen zijn kosten gemaakt die voor rekening van X zijn gekomen. X heeft de op de kosten betrekking hebbende omzetbelasting als voorbelasting in aftrek gebracht…

Verder lezen