Geen alimentatie na zeer ernstige, niet bewezen beschuldiging (2006.44.2736)


Annotatie van de beschikking van de Rechtbank Zutphen, 2 augustus 2006, nr. 66162 FARK 04/2073, LJN AY 5421.

De vrouw heeft tegen de man aangifte gedaan van poging tot verkrachting en van het plegen van ontucht met de zoon van partijen. Een dergelijke zeer ernstige en niet bewezen beschuldiging is volgens de rechtbank reden om alimentatie te ontzeggen. Lotsverbondenheid, ontstaan door het huwelijk, die ook daarna nog doorwerkt, is een van de voornaamste gronden van de alimentatieplicht. Van de man kan in…

Verder lezen