Geen ambtshalve verplichting voorbereidingsbesluit te vragen (2003.31.2490)


Art. 44 van de Woningwet geeft een limitatieve opsomming van de gronden voor weigering van een bouwvergunning. Deze gronden zijn: strijd met het bestemmingsplan, strijd met de bouwvergunning, strijd met het Bouwbesluit, geen Monumentenvergunning verkregen of strijd met redelijke eisen van welstand. Is geen van de genoemde weigeringsgronden aanwezig dan moet de gevraagde vergunning verleend worden.

Ruimte voor een beleidsmatige toetsing is dus eigenlijk alleen aanwezig bij toetsing aan redelijke eisen van welstand.

Door de wijziging van de Woningwet moet er echter ook getoetst worden in…

Verder lezen