Geen automatische nietigheid van contract dat tot verboden prestatie leidt (2012.34.2004)


Na langdurige onderhandelingen tussen partijen over een mogelijke samenwerking op het gebied van de export van medicijnen, waarbij ook conceptovereenkomsten zijn opgesteld, is Mediq (een leverancier van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en zorg) in gebreke gesteld. De wederpartij vorderde schadevergoeding omdat Mediq ten onrechte weigert de tot stand gekomen samenwerkingsovereenkomst na te komen. 
Het hof heeft de vordering alsnog afgewezen. Het heeft overwogen dat de overeenkomst weliswaar tot stand is gekomen, maar dat deze nietig is, nu beide partijen zich ervan bewust waren dat uitvoering van…

Verder lezen
Terug naar overzicht