Geen bedrijfsfusiefaciliteit omdat onderneming ‘uitzakt’ in werk-BV (II) (2012.51.3006)


De redactie van V-N bespreekt het arrest van de Hoge Raad betreffende de vraag of de bedrijfsfusiefaciliteit van art. 14 Wet Vpb ook kan worden toegepast bij een ‘doorinbreng’ (Notafax 2012, nr. 293). 
In het berechte geval had BV X de door haar gedreven onderneming (makelaardij), inclusief het bedrijfspand, ingebracht in een nieuw opgerichte holding BV Y. Bij de inbreng werd een beroep gedaan op de bedrijfsfusiefaciliteit. BV Y had op dezelfde dag de onderneming (exclusief bedrijfspand) tegen uitreiking van…

Verder lezen
Terug naar overzicht