Geen beslag op economische eigendom


In 1985 draagt A de economische eigendom van zijn huis over aan M.

Op 20 juni 1996 is het huwelijk van M en V door echtscheiding ontbonden. Zij waren buiten gemeenschap van goederen gehuwd. Op 30 juli 1996 verkoopt M het pand aan K.

Wegens een vordering op haar ex-echtgenoot laat V op 14 augustus 1996 conservatoir beslag leggen op het pand.

De volgende dag wordt de akte gepasseerd, waarbij M de eigendom van het huis aan K overdraagt. Partijen noch de notaris zijn van het…

Verder lezen