Geen bestuurdersaansprakelijkheid en geen vereenzelviging nieuw opgerichte BV


Schuldeisers betogen dat de bestuurder en de “doorstarter” aansprakelijk zijn naast de gefailleerde BV. De rechtbank wijst de vorderingen af. De schuldeisers hebben onvoldoende onderbouwd dat de bestuurder verbintenissen aanging, terwijl hij wist of moest weten dat de BV deze niet zou nakomen. Ook zijn de door hen gestelde feiten en omstandigheden onvoldoende om aan te nemen dat de oprichting van de nieuwe BV slechts schijn was en in wezen een voortzetting is van de gefailleerde, alsmede dat de nieuwe BV is opgericht met geen ander oogmerk dan

Verder lezen
Terug naar overzicht