Geen bestuurdersaansprakelijkheid na tijdelijk onttrekken actief, wel verplichting tot volstorten aandelen


De curator spreekt de (indirect) bestuurders van de gefailleerde vennootschap aan wegens onrechtmatig handelen, vordert volstorting van aandelen en afdracht van een modelrecht. De rechtbank wijst de vorderingen op grond van 6:162, 2:9 en 2:248 BW af. Het causaal verband tussen het tijdelijk onttrekken van actief en het uiteindelijke faillissement kan niet worden aangenomen. De vordering tot volstorting van de aandelen wordt wel toegewezen, nu er door het ‘kasrondje’ geen sprake is geweest van daadwerkelijke volstorting.

Achtergrond
A…

Verder lezen
Terug naar overzicht