Geen betalingsonwil of schending zorgplicht jegens onderaannemer


Eind 2010 heeft X bij de uitvoering van een project A als onderaannemer ingeschakeld. Tot en met augustus 2011 heeft A diverse facturen aan X verzonden. X heeft een bedrag van EUR 250.000 betaald. Bestuurder en enig aandeelhouder van X was G. In 2008 heeft G ter financiering van haar eigen ondernemingsactiviteiten en die van haar dochtervennootschappen diverse pand- en hypotheekrechten gevestigd ten behoeve van Rabobank. In verband met die financiering zijn SWAP-contracten afgesloten.

Van mei tot begin juli 2011 heeft G1 onderhandeld met…

Verder lezen
Terug naar overzicht