Geen bezwaar en beroep tegen einde fiscale eenheid omzetbelasting (1996.7.3052)


Een beschikking van de belastingdienst waarbij een fiscale eenheid voor de omzetbelasting ontbonden wordt verklaard, is niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Bij de wetswijziging in 1988 is bewust alleen de totstandkoming van de fiscale eenheid gekoppeld aan een voor bezwaar en beroep vatbare beschikking, omdat toen de onderdelen van een fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk werden voor de belastingschuld van de fiscale eenheid.

Hof Leeuwarden; 15 december 1995; FutD 1996/183

Verder lezen