Geen boete als ondanks herhaald verzoek het aangiftebiljet niet wordt uitgereikt


Samenvatting

Belanghebbende drijft sinds augustus 2004 een onderneming. Aan haar is een aangiftebiljet loonbelasting voor het vierde kwartaal 2004 uitgereikt, maar voor de maanden augustus en september 2004 heeft zij, ondanks herhaaldelijk verzoek, nimmer een aangiftebiljet ontvangen. De inspecteur heeft aan belanghebbende over voormelde twee maanden een naheffingsaanslag loonbelasting alsook een boete opgelegd wegens het niet betalen van de verschuldigde loonbelasting. Belanghebbende vecht de boete aan.

Op grond van de stukken acht de rechtbank niet aannemelijk dat belanghebbende aan de inspecteur bewust informatie over en/of de betaling van de verschuldigde belasting heeft willen onthouden. De rechtbank overweegt dat het niet betalen van de loonbelasting zijn oorzaak vond in het, ondanks herhaaldelijke verzoeken, niet uitreiken van een aangiftebiljet en het daardoor ontbreken van een betalingskenmerk, zonder welk kenmerk, blijkens de gepubliceerde informatie van de Belastingdienst, betaling niet mogelijk is. Dit leidt de rechtbank tot het oordeel dat belanghebbende niet een zodanig ernstig verwijt kan worden gemaakt dat sprake is van grove schuld.

(Beroep gegrond.)

Commentaar

In een ideale wereld draagt een werkgever de door hem ingehouden loonbelasting af aan de ontvanger, terwijl hij gelijktijdig aangifte doet bij de inspecteur. Hoewel deze aangifteverplichting en deze afdrachtverplichting afzonderlijke verplichtingen zijn, verkeerde de werkgever in het onderhavige geval – en volgens de rechtbank terecht – in de veronderstelling dat afdracht zonder (reguliere) aangifte onmogelijk was. De rechtbank oordeelde dan ook dat geen sprake was van grove schuld ter zake van het niet betalen van de af te dragen loonbelasting en vernietigde de door de inspecteur opgelegde vergrijpboete. Opvallend in deze procedure was dat de inspecteur zich er niet van heeft kunnen…

Verder lezen
Terug naar overzicht