Geen cassatie tegen oordeel dat kosten chelaattherapie buitengewone uitgaven vormen


Samenvatting

De staatssecretaris deelt mede geen beroep in cassatie in te stellen tegen Hof Den Haag 4 december 2009, nr. 08/00454. Het hof oordeelde in die uitspraak dat de kosten voor chelaattherapie voor vaatlijden als buitengewone uitgaven aftrekbaar zijn. Dat deze medische behandeling niet op voorschrift of doorverwijzing van de huisarts of een medisch specialist heeft plaatsgevonden, doet daaraan niet af.

De staatssecretaris merkt ter toelichting op dat vaststaat dat de chelatietherapie is geadviseerd door een erkende arts (BIG-registratie) en onder zijn toezicht heeft plaatsgevonden. Ook is niet onbegrijpelijk dat het hof tot het oordeel komt dat de behandeling plaatsvond vanwege chronisch vaatlijden bij de echtgenote van belanghebbende en niet uitsluitend preventief geschiedde. De staatssecretaris meent dat sprake is van uitgaven voor geneeskundige hulp en verwijst daarbij naar HR 23 februari 2007, nr. 42.382, NTFR 2007/343.

Commentaar

Zie het commentaar van Van Arnhem bij Hof Den Haag 4 december 2009, nr. 08/00454, NTFR 2010/601.

Verder lezen
Terug naar overzicht