Geen contributieplicht voor zaken die buiten beheer liggen


Boek 5 BW

Rechtbank Haarlem heeft op 21 mei 2008 een uitspraak gedaan dat een lid van een vereniging in het kader van een mandelig bedrijventerrein niet gehouden is contributie/servicekosten te betalen voor zover dit op andere zaken betrekking heeft dan beheer en hij niet zelf toestemming heeft gegeven voor die zaken.

De casus was als volgt: Bedrijf A heeft een vestiging op een bedrijvenpark. De wegen, toegang en de parkeerplaatsen zijn mandelig. Dat wil zeggen dat ze gemeenschappelijk eigendom zijn van alle kavel-eigenaren op dat bedrijvenpark en onlosmakend aan die kavels zijn verbonden. Tevens is een beheersvereniging, V, opgericht met het doel om het mandelige terrein te beheren. Die beheersvereniging V eist van A achterstallige contributie. A weigert dat omdat hij die contributie bestrijdt. De rechtbank geeft A gelijk en stelt dat slechts 10% ziet op beheer en de rest op overige zaken waar A geen opdracht voor heeft gegeven.

De rechtbank stelt dat V contributie van A mocht vorderen uitsluitend ter zake de beheerskosten.

(Rechtbank Haarlem (kantonrechter) 21 mei 2008, nr. 353199/CV, expl 07-6468, NJF 2008, 343 )

Verder lezen
Terug naar overzicht