Geen derdenhypotheek gevestigd


Naar verluid komen partijen overeen dat beide hypotheekgevers de bank een derdenhypotheek zouden geven voor vennootschapsschulden. Eén van de hypotheekgevers levert tegenbewijs dat niet is overeengekomen een derdenhypotheek te geven maar alleen hypotheek voor privéschulden. In tegenstelling tot de rechtbank, stelt het hof dat de bank de vennootschapsschulden niet kan verhalen door executie van de hypotheek. Ook niet op het onverdeelde aandeel van de andere hypotheekgever.

Achtergrond
M en V zijn elkaar getrouwd en gezamenlijk eigenaar van een woning. M is daarnaast directeur en enig aandeelhouder van Norwin Gevelelementen…

Verder lezen
Terug naar overzicht