Geen dienstweigering als notaris vasthoudt aan eigen tekst in slotverklaring


In Notamail 2017, nr 223 NO-NFX-2017-213 zijn twee uitspraken behandeld waarin een cliënt het niet eens was met de tekst die de notaris had opgenomen in de slotverklaring van een akte. Volgens de cliënt was de notaris verplicht om de tekst te gebruiken die de cliënt aan hem had voorgelegd.

In de tuchtzaak stelde de cliënt dat de notaris hiermee ten onrechte zijn dienst had geweigerd, maar de Kamer voor het Notariaat had de klacht verworpen. Volgens de Kamer is de notaris verantwoordelijk

Verder lezen